Vanliga frågor


Betyder "fast egendom med full besittningsrätt" som på ren svenska innebär att man äger objektet.

Blå boken är en typ av folkbokföringshandling. En thailändsk medborgare som är skriven på fastighetens adress får sitt namn inskrivet i blå boken. Som utlänning är det praktiskt att ha boken eller en kopia av första sidan om man till exempel skall boka Internetabonnemang, köpa motorcykel.

Observera att blå boken inte är en värdehandling. Den säger ingenting om ägande, arrende eller något annat viktigt. Det kostar 40-50 baht att få en ny utskriven.

Det är omöjligt för markägaren att sälja sin mark så länge den av ERA Oakfield gjorda arrenderegistreringen löper. Vi upprättar också ett civilrättsligt avtal som är gilitigt oavsett förändrade ägarförhållanden.

Att fundera ordentligt på vad du söker. Ska det vara ett året-runt, säsongs eller semesterboende? Vilken storlek behöver du för famlij, gäster och vänner? Vilka är för och nackdelarna med ett hus? Vilken budget har du? Vad är viktigast med området? Är närhet till golf, stranden eller en Internationell skola betydelsefullt?

Lika viktigt är att allt är korrekt gällande lagfarter, kontrakt, registreringar samt att din kontakt arbetar lagligt.
[inline:Checklista_risker.pdf= Ladda ner vår checklista "Risker för bostadsköpare"] (öppnas som pdf, 520 kB) med minimikrav som du ska ställa på den du gör affärer med.

Nej, egentligen tar det ingen tid alls. I stort sett alla våra utländska kunder väljer att vara hemma eller på stranden och låta oss utföra allt praktiskt. Du behöver inte ens lämna Sverige för att bli ägare till en lägenhet. Samtliga handlingar skickas till dig efter överföring av ägarskapet.

Lägenhetsägarna får se över orsakerna till situationen och besluta om åtgärder. Detta kan t.ex. vara att tillsätta en ny styrelse, omförhandla avtal med serviceleverantörer. Du kan aldrig förlora ditt boende eller hamna i skuld till någon.

Läs mer om fastighetsjuridik.

Naturligtvis kan vi inte ge ett svar på den frågan. Allt beror på material, omfattning och standard. Som en mycket grov uppskattning kan du räkna med 1/3 till 1/4 av kostnaden för motsvarande renovering i Sverige.

Naturligtvis kan vi inte ge ett svar på den frågan. Allt beror på material, omfattning och standard. Som en mycket grov uppskattning kan du räkna med 1/3 till 1/4 av kostnaden för motsvarande renovering i Sverige.

Ja, naturligtvis kan du göra det. Av någon anledning florerar rykten om att det inte skulle vara möjligt vilket alltså är felaktigt. Försäkringspremierna är något dyrare än i Sverige.

Arrendeavgiften används enbart till att betala de skatter som uppkommer från fastigheten. Dessa består i huvudsak av:

  • Periodiserad inkomstskatt på arrendeförsäljningen
  • Inkomstskatt på arrendeavgiften

Vissa aktörer struntar i att betala skatt och kan därför presentera låga arrendeavgifter. Den kan också döljas i avtalstext där du som köpare är betalningsansvarig. Fråga alltid hur skatten betalas, vad den består av och hur den beräknas.

I Thailand äter folk ute i mycket större omfattning än i Sverige. Det är också enklare att tilläga mat än i Sverige. En mobil gasplatta och en diskho räcker långt.

Av de anledningarna är många av våra hus inte utrustade med kök. Att installera ett sådant är dock relativt billigt.

Vid alla fastighetsaffärer i Thailand tillkommer lagfartskostnad om 2,0%, rörelseskatt på 3,0% samt källskatt om maximalt 1 %. Avgifterna beräknas på taxeringsvärde samt försäljningspris.

Vid köp av en befintligt arrenderätt betalas endast Land Office avgift om 0,5% beräknat på totala arrendekostnaden.

Hur dessa fördelas är en överenskommelse mellan säljaren och köparen. Vanligast är att parterna delar på dessa avgifter.

En mindre avgift för den officiella registreringen av arrendet tillkommer. Vissa fastighetsägare debiterar en avgift för arrendeöverföring.

Enkelt uttryckt är de marknadspriser. Våra priser representerar ett genomsnitt i Thailand för respektive storlek, standard och område. Våra thailändska kunder betalar samma priser som utländska köpare.
Detta borgar för att du kan förvänta dig en sund köpeskilling den dag du, med vår hjälp!, säljer till en utländsk eller en thailändsk köpare .

När du jämför, glöm inte bort storleken på tomten, den står ofta för så mycket som hälften av priset.

Det är sant att man kan bilda ett s.k. “Co,.Ltd.”-bolag som i sin tur köper en fastighet. Vi avråder dock från detta av den mycket enkla anledningen att det är olagligt, åtminstone om bolaget inte bedriver verksamhet i Thailand.

Under senare år har tillämpningen av dessa regler skärpts.

Läs gärna mera om fastighetsjuridik här.

Det ni köper är ett arrendekontrakt som ger Er full nyttjanderätt till fastigheten. Ni kan bygga om, sälja arrendet, anlägga planteringar osv, osv. I praktiken fungerar det exakt som om huset och tomten vore fast egendom.

Läs gärna mera om fastighetsjuridik här.

Först erhåller du en kvittens från oss på att vi tagit emot beloppet. Din handpenning, tillsammans med resterande köpeskilling, deponeras därefter på ett ERA-konto fram till dagen för den slutliga överlåtelsen. Detta skyddar dina pengar på samma sätt som ett klientmedelskonto i Sverige.

De största fördelarna är säkerheten och tryggheten och beror på en mängd faktorer som samverkar:

  • Fastigheten är kontrollerad.
  • Arrendet är korrekt och lagligt registrerat.
  • Registreringen kompletteras med ett markägarkontrakt.

Läs gärna mera om fastighetsjuridik här.

En del av dokumentationen, köpekontrakt, kvittenser etc är på svenska redan från början. För övriga handlingar som exempelvis arrenderegistreringar, fullmakter, lagfarter så får du svenska översättningar på innehållet. Naturligtvis kan vi, till självkostnadspris, tillhandahålla vidimerade översättningar av dessa dokumant också.

Ja. Villkoren i våra kontrakt tillåter alla former av byggnationer så länge dessa inte kränker eventuella servitut som belastar tomten eller strider mot de gemensamma villaområdesregler.

Läs mera om fastighetsjuridik här.

Ja, alla arrendekontrakt förmedlade av ERA Oakfield Thailand kan testamenteras, säljas eller ges bort som gåva.

Läs mera om testamenten här

Vid alla fastighetsaffärer i Thailand tillkommer lagfartskostnad om 2,0%, rörelseskatt på 3,3% samt källskatt om maximalt 1 %. Avgifterna beräknas på taxeringsvärde samt försäljningspris.

Hur dessa fördelas är en överenskommelse mellan säljaren och köparen. Vanligast är att parterna delar på dessa avgifter.

Först erhåller du en kvittens från oss på att vi tagit emot beloppet. Din handpenning, tillsammans med resterande köpeskilling, deponeras därefter på ett ERA-konto fram till dagen för den slutliga överlåtelsen. Detta skyddar dina pengar på samma sätt som ett klientmedelskonto i Sverige.

Inte riktigt. I Thailand betraktas en köpt lägenhet som fast egendom till skillnad från en bostadsrätt i Sverige. Jämför gärna med ägarlägenheter som är ett ganska nytt begrepp.

Man delar dock ägandet i vissa gemensamma tillgångar samt marken som byggnaden står på.

Läs gärna mera om fastighetsjuridik här.

Ja, det är säkert. Arrendet registreras hos Thailändska myndigheterna i perioder om maximalt 30 år i taget och besittningsskyddet är precis lika starkt som för ett arrende i Sverige.

Ovan förutsätter dock att registreringen gjorts korrekt. En arrenderegistrering i sig är heller ingen garanti för lagfartens eller bostädernas status.

ERA kompletterar alltid arrenderegistreringarna med ett markägarkontrakt som ytterligare stärker och förtydligar dina rättigheter som arrendator.

Läs gärna mera om fastighetsjuridik här.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag. Vissa hemförsäkringar har reseförsäkring inkluderat alternativt kan man köpa ett tillägg.

Vid längre utlandsvistelser rekommenderar vi speciella olycksfall och sjukförsäkringar som köps antingen i Sverige eller från Internationella försäkringsbolag. Vi rekommenderar inte thailändska försäkringar då dessa ofta är mycket dyra.

Om du har boende här måste du använda ett nationellt bolag.

Ja. Naturligtvis finns brottslighet som i alla länder men officiell statistik visar lägre brottslighet än i Sverige. Du ska dock alltid iaktta normal försiktighet gällande värdesaker, kreditkort, pass etc.

Tre thailändska kanaler finns i marknätet. Med parabol eller kabel-tv får du dessutom en mängd engelskspråkiga film, nyhets och sport-kanaler såsom Discovery, CNN, ESPN Sport, Star Movies.

Även SVT Europa har ett visst utbud tillgängligt i Thailand men då krävs en större parabol.

Den allmänna standarden är sämre än i Sverige. Det finns dock privata sjukhus runt om i Thailand som erbjuder förstklassig service. Dessa är tillgängliga för den som betalar eller har en giltig försäkring. I Rayong är Bangkok Hospital det största privata sjukhuset.

Även privata tandläkare håller hög standard till priser som är avsevärt lägre än i Sverige.

Nej. Skaffa ett internationellt körkort i Sverige innan du åker och ta också med ditt svenska körkort.

Nya bilar kostar ungefär som i Sverige och uppåt medan en pick-up är något billigare. Prisexempel: Honda Jazz - 120.000 SEK, Toyota Camry - 240.000 SEK, Volvo XC60 - 800.000 SEK, BMW 318 - 460.000 SEK. Europeiska fabrikat är ofta fullutrustade.

En "bra" begagnad bil kan kosta 80-100 000 SEK och de vanligaste standardmotorcyklarna kostar runt 7 000 SEK.

Titta på bilsiten www.one2car.com för att få en bild av prisnivåer. Hemsidan är på thailändska men logiskt uppbyggd så det går att hitta ändå. Använd sökfunktionen i övre högra delen.

Du hittar västerländsk mat i hela Rayong-provinsen utom i mindre byar. Utbudet är Svenska favoriter är dock svårare och finns endast på vissa restauranger. Kontakta oss så kan vi berätta var.

Du betalar en fast månadsavgift baserad på lägenhetens storlek. Den summan används till att täcka gemensamma kostnader såsom byggnadens underhåll, löner till servicepersonal osv.

Även om du inte förbrukat någon el eller vatten betalar du en fast avgift om några tior per månad.

Försäkringspremie tillkommer om du har en hemförsäkring.

I Thailand äter folk ute i mycket större omfattning än i Sverige. Det är också enklare att tilläga mat än i Sverige. En mobil gasplatta och en diskho räcker långt.

Av de anledningarna är många av våra lägenheter inte utrustade med kök. Att installera ett sådant är dock relativt billigt.

Att fundera ordentligt på vad du söker. Ska det vara ett året-runt, säsongs eller semesterboende? Vilken storlek behöver du för famlij, gäster och vänner? Vilka är för och nackdelarna med en lägenhet? Vilken budget har du? Vad är viktigast med området? Är närhet till golf, stranden eller en Internationell skola betydelsefullt?

Att undvika olagliga affärer är också bra att tänka på. [inline:Checklista_risker.pdf= Ladda ner vår checklista "Risker för bostadsköpare"] (öppnas som pdf, 520 kB) med minimikrav som du ska ställa på den du gör affärer med.

Ja, det är tillåtet att som utlänning äga hus och arrendera marken som huset står på. Detta är ett förfarande som kan vara lämpligt vid nybyggnationer.

Varmt året runt, med svenska mått mätt! Annars skiljer man på tre årstider; sommar från mars till juni, regnperioden från juli till oktober och den kalla årstiden november till februari. Nederbördensmängden ungefär som i Sverige, men i Thailand kommer den oftast i korta, kraftiga skurar. En timme senare har man strålande sol igen. Årsmedeltemperaturen ligger runt 28 C°.

Som svensk har du automatiskt ett turistvisum giltigt i 30 dagar. Du kan också ansöka om turistvisum som gäller 60 dagar. Ansökan görs i Sverige. Detta visum kan dessutom förlängas i Thailand med 30 dagar.
Mer information finns på Thailändska ambassadens hemsida . Glöm inte att ditt pass måste vara giltigt minst sex månader från den dag du anländer till landet.