Integritetspolicy

Dina personuppgifter kommer att sparas i Oakfield Group (Thailand) Co.,Ltd.:s databaser och ska enbart användas för att underlätta vårt arbete med att hitta ett boende som passar dig eller fullfölja vårt uppdrag att sälja ditt boende.

Vi lämnar under inga förutsättningar ut några uppgifter till tredje part och uppgifterna hanteras med samma omsorg och säkerhet som vår övriga företagskritiska data.

Samtliga person- och kontaktuppgifter hanteras i enighet med Svenska Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

Du kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter genom att kontakta kontorschef Peter Ekfeldt på mail peter.ekfeldt@erathailand.com eller telefon +66 (0)38 65 26 00 (växel).