Cookies

Vår hemsida använder cookies när du besöker www.erarayong.com. En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator.

I cookie-filen finns information om:

  • Vilka webbplatser du besökt
  • Vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • Hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika sorters cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookie-filen lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker www.erarayong.com.

Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på vår hemsida (t ex. tillgång till en informationstjänst).

Cookie-filen lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte oss.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till vår hemsida eller under så lång tid uppgifterna krävs för att slutföra användandet av tjänsten.

Cookies är hinder och möjligheter

Du har rätt att förhindra erarayong.com att lagra cookies på din dator. Denna rättighet gäller dock inte för tjänstecookies, där dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies kan det innebära att dina navigeringsmöjligheter på vår hemsida försämras.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare.